RKZ Makelaars
Verkocht onder voorbehoud

Verkocht onder voorbehoud: Jozef Israëlskade 52h, 1073 PW Amsterdam

€ 650.000,- k.k. € 9.420,29/m2

Beschrijving

Jozef Israëlskade 52h, 1073 PW Amsterdam.

***See English description below***

ROYALE BENEDENWONING (68,8 M2) MET 2 SLAAPKAMERS, OPEN KEUKEN MET OPENSLAANDE DEUREN, VERANDA, ACHTERTUIN EN DE MOGELIJKHEID OM HET SOUTERRAIN UIT TE DIEPEN EN VERBOUWEN OM 74,7 M2 EXTRA WOONMETERS TE CREEEREN! DE OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DEZE VERBOUWING IS AL AFGEGEVEN. GELEGEN OP DE BEGANE GROND VAN EEN AUTHENTIEK PAND AAN HET WATER IN DE POPULAIRE BUURT DE NIEUWE-PIJP IN AMSTERDAM-ZUID.

INDELING
Beletage:
Via de gezamenlijke ingang kom je direct aan bij de entree van de woning op de begane grond.

Bij binnenkomst stap je in de hal, die langs het losse toilet en de ernaast gelegen badkamer richting de overige vertrekken loopt. Aan de voorzijde van de woning bevindt zich de ruime woonkamer met houten parketvloer en brede raampartijen, die zorgen voor veel lichtinval en een vrij uitzicht op het vaarwater van het Amstelkanaal.

De doorzon woonkamer loopt helemaal door naar de achterzijde van de woning, waar de open keuken en beide slaapkamers zich bevinden. De ruime open keuken heeft openslaande deuren naar de veranda en is voorzien van een groot fornuis met oven, koelkast met vriezer en voldoende werkbladen en opbergruimte.

In de grote slaapkamer is ruimte voor kledingkasten en een groot bed, openslaande deuren verlenen toegang tot het balkon. In de tweede slaapkamer zijn grote inbouwkasten aanwezig en dit vertrek kan dienen als kinderkamer of kantoor.
Vanaf het balkon is prachtig uitzicht op de rustige, groene binnentuin die professioneel onderhouden wordt door de VvE. Via het trappetje naar beneden loop je naar de achtertuin van de woning, met ruimte voor een zithoek en toegang tot het grote souterrain.
De badkamer is uitgevoerd in een moderne grijze wandtegel met inloopdouche en een badkamer meubel. Zowel het losse toilet als de badkamer zijn in 2016 volledig vernieuwd.

In 2016 is tevens de elektra vernieuwd, zijn de leidingen vernieuwd en weggewerkt, zijn de plafonds gestukt, zijn alle muren en plafonds geverfd, is de CV weggewerkt in een opbergkast, zijn inbouwkasten in de kinderkamer geplaatst en is de tuin aangelegd.

Souterrain:
Het souterrain wordt momenteel gebruikt als berg- en wasruimte, maar er is al een omgevingsvergunning van de Gemeente Amsterdam om het gehele souterrain uit te diepen, te voorzien van grote ramen aan de achterzijde en in te richten als woonverdieping. In het souterrain ontstaat dan ruimte voor bijvoorbeeld het plaatsen van 3 slaapkamers, 2 badkamers en een grote was/bergruimte. Hiermee kun je een woning creëren van ruim 144 m2. Door middel van grote ramen en een hoogte van 2,5 meter kan een zeer ruimtelijke, lichte woonverdieping gecreëerd worden. Aangezien de omgevingsvergunning al is afgegeven, is er de zekerheid dat de verbouwing is toegestaan. Ook de benodigde afstemming met de VvE heeft al plaatsgevonden.

Ook zijn er ter voorbereiding op een eventuele verbouwing diverse onderzoeken gedaan, waaronder een asbestonderzoek, een haalbaarheidsonderzoek betreffende de constructie, een bodemonderzoek, een geohydrologisch onderzoek, een meting van de fundering en een vooronderzoek door een aannemer. Daarnaast zijn tekeningen van een architect en constructieve tekeningen en ook berekeningen aanwezig. Kortom, al het voorwerk is al gedaan en er kan gelijk gestart worden!

LOCATIE
De woning ligt op de mooiste locatie van De Pijp, aan een rustige, groene kade aan het Amstelkanaal. Winkels, leuke horeca en OV zijn op loopafstand bereikbaar. Diverse parken zoals het Sarphatipark en het Beatrixpark zijn eveneens nabij.

Een bootje aanmeren behoort tot de mogelijkheden. Vanuit hier vaar je zo de Amstel op, het centrum in of naar de Nieuwe Meer. Vanaf deze locatie spring je ook zo op de (race)fiets voor een prachtige rit langs de Amstel richting Ouderkerk aan de Amstel en Abcoude. De Maasstraat, Van Woustraat en Ferdinand Bolstraat met leuke winkels, gezellige restaurants en koffiebarretjes liggen allemaal om de hoek, net als de Albert Cuyp met de bekendste markt van Nederland.

BEREIKBAARHEID EN PARKEREN
Met zowel het openbaar vervoer als met de auto is de woning uitstekend bereikbaar. Binnen enkele minuten bent u op de snelweg A10, A2 en de halte van tram 4 ligt op 2 minuten lopen. Er is voldoende parkeergelegenheid (ook voor opladen) voor de deur middels een vergunning.

VERENIGING VAN EIGENAREN
- VvE van 163 leden;
- In professioneel beheer en € 881.143,- reservefonds;
- Maandelijkse servicekosten van € 122,08;
- Meerjaren Onderhoudsplan aanwezig (MJOP).

ONDERHOUD:
- 2022: Houtwerk (kozijnen en deuren) buiten staan op de planning;
- 2016: Elektra vernieuwd, leidingen vernieuwd en weggewerkt, nieuwe badkamer, nieuw toilet, stucwerk plafonds, muren en plafonds geschilderd, tuin aangelegd.

GROND
De woning is gelegen op grond van de Gemeente Amsterdam. De erfpachtcanon is afgekocht tot en met 15-11-2051. Verkoper heeft geopteerd voor eeuwigdurende afkoop onder de gunstige voorwaarden. Voorstel wordt verwacht. De gunstige voorwaarden kunnen door een koper worden overgenomen.

BIJZONDERHEDEN
- Bouwjaar 1922;
- Gemeentelijk monument;
- Hoge plafonds;
- Lichte woonkamer met grote raampartij;
- Woonoppervlakte 68,8 m2, conform de NEN2580;
- Mogelijkheid tot verbouw souterrain waarvoor omgevingsvergunning al is afgegeven;
- Balkon/ veranda en ruime achtertuin;
- HR CV ketel uit 2007 (Kombi Kompakt HR), jaarlijks onderhouden;
- Ramen zijn voorzien van dubbel glas;
- Zeer geschikt voor een (groot) gezin;
- Levering in overleg en idealiter half oktober 2021.

INTERESSE
Ben je op zoek naar een leuk appartement nabij de populaire Nieuwe-Pijp in Amsterdam-Zuid?
Neem dan snel contact met ons op!

Deze informatie is door RKZ Makelaars met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Ten aanzien van de juistheid van de vermelde informatie kan door RKZ Makelaars geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. Het object is opgemeten door een professionele organisatie en eventuele discrepanties in de gegeven metingen kunnen RKZ Makelaars niet worden aangerekend. Koper verklaart in de gelegenheid te zijn gesteld om een eigen NEN 2580 meting uit te (laten) voeren.

*** English description ***

Jozef Israëlskade 52h, 1073 PW Amsterdam.

SPACIOUS GROUND FLOOR APARTMENT (68.8 M2) WITH 2 BEDROOMS, OPEN KITCHEN WITH HINGED DOORS, BALCONY, BACK GARDEN AND THE POSSIBILITY TO DEEP AND RENOVATE THE BASEMENT TO CREATE 74.7 M2 EXTRA LIVING AREA! THE PERMIT FOR THIS RENOVATION HAS ALREADY BEEN ISSUED. LOCATED ON THE GROUND FLOOR OF AN AUTHENTIC PROPERTY ALONG THE WATER IN THE POPULAR AREA; THE NEW PIPE IN AMSTERDAM-SOUTH.

LAYOUT
Floor level:
Through the joint entrance you arrive directly at the privat entrance of the house on the ground floor.

Upon entering you step into the hall, which runs past the separate toilet and the adjacent bathroom towards the other rooms. At the front of the house is the spacious living room with wooden parquet floor and wide windows, which provide plenty of light and an wide view of the Amstel Canal.

The light living room extends all the way to the rear of the house, where the open kitchen and both bedrooms are located. The spacious open kitchen has French doors to the veranda and is equipped with a large stove with oven, fridge with freezer and plenty of work surfaces and storage space.

The master bedroom has space for wardrobes and a large bed and French doors give another access to the balcony. The second bedroom has large built-in wardrobes and this room can serve as a children's room or office.
From the balcony you have a beautiful view of the quiet, green courtyard that is professionally maintained by the Home Owners Association. You walk down the stairs to the backyard of the house, with space for a sitting area and access to the large basement.
The bathroom has a modern gray wall tile with a walk-in shower and bathroom furniture. Both the separate toilet and the bathroom were completely renovated in 2016.

In 2016, the electricity was also renewed, the pipes were renewed and concealed, the ceilings were plastered, all walls and ceilings were painted, the central heating was concealed in a storage cupboard, built-in cupboards were placed in the children's room and the garden was landscaped.

Basement:
The basement is currently used as storage and laundry room, but there is already a permit issued by the Municipality of Amsterdam to deepen the entire basement, to provide it with large windows at the rear and to convert it into a residential floor. In the basement, space will then be created for the possible placement of for example 3 bedrooms, 2 bathrooms and a large laundry / storage space. This allows to create a home of more than 144 m2. A very spacious, bright living floor can be created by means of large windows and a ceiling height of 2.5 meters in de basement. Since the permit has already been issued, there is certainty that the renovation is permitted.

Various studies were also carried out in preparation for a possible renovation, including an asbestos study, a feasibility study regarding the construction, a soil study, a geohydrological study, a foundation measurement and a preliminary study by a contractor. In addition, drawings by an architect, constructive drawings and calculations are available. In short, all the preliminary work has already been done and you could start executing the renovation in the basement right away!

LOCATION
The house is located in the most beautiful location of De Pijp, on a quiet, green street along the Amstelkanaal (canal). Shops, nice restaurants and public transport are within walking distance. Various parks such as the Sarphatipark and the Beatrixpark are also nearby.

Mooring a boat is one of the options. From here you can sail straight onto the Amstel, into the center or to the Nieuwe Meer. From this location you can also jump on your (racing) bicycle for a beautiful ride along the Amstel river in the direction of Ouderkerk aan de Amstel and Abcoude. The popular streets De Maasstraat, Van Woustraat and Ferdinand Bolstraat with nice shops, cozy restaurants and coffee bars are all around the corner, as is the Albert Cuyp Market, with the most famous market in the Netherlands.

ACCESSIBILITY AND PARKING
The house is easily accessible by both public transport and car. Within a few minutes you are on the highway A10, A2 and the closest stop of tram 4 is a 2-minute walk. There is ample parking (also for electric charging) in front of the door by means of a permit.

OWNERS ASSOCIATION
- VvE of 163 members;
- In professional management and € 881,143.- reserve fund;
- Monthly service costs of € 122.08;
- Multi-year Maintenance Plan available (MJOP).

MAINTENANCE:
- 2022: Woodwork (frames and doors) outside are on the schedule;
- 2016: Electricity renewed, pipes renewed and removed, new bathroom, new toilet, stucco ceilings, walls and ceilings painted, garden landscaped.

GROUND
The house is located on the grounds of the Municipality of Amsterdam. The ground lease has been bought off up to and including 15-11-2051. Seller has opted for perpetual redemption under favorable conditions. Proposal is still expected. The favorable conditions can be taken over by a buyer.

PARTICULARITIES
- Built in 1922;
- Municipal monument;
- High ceilings;
- Bright living room with large windows;
- Living area 68.8 m2, in accordance with NEN2580;
- Possibility to renovate the basement for which a permit has already been issued;
- Balcony / veranda and spacious backyard;
- HR central heating boiler from 2007 (Kombi Kompakt HR), serviced annually;
- Windows are double glazed;
- Very suitable for a (large) family;
- Delivery in consultation.

INTERESTED
Are you looking for a nice apartment near the popular Nieuw-Pijp area in Amsterdam-Zuid?
Then contact us quickly!

This information has been compiled by RKZ Makelaars with due care. RKZ Makelaars cannot accept any liability with regard to the correctness of the information provided, nor can any rights be derived from the information provided. The Measurement Instruction is based on the NEN2580. The object has been measured by a professional organization and any discrepancies in the given measurements cannot be charged to RKZ Makelaars. The buyer declares that he has been given the opportunity to have his own NEN 2580 measurement carried out.

Kenmerken

Overdracht
Prijs € 650.000,- k.k.
Servicekosten € 122,08
Status Verkocht onder voorbehoud
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Maandag 14 juni 2021
Bouw
Type object Appartement, benedenwoning
Woonlaag 1e woonlaag
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1922
Oppervlaktes en inhoud
Gebruiksoppervlakte wonen 69 m²
Inhoud 414 m³
Oppervlakte overige inpandige ruimten 75 m²
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 7 m²
Indeling
Aantal bouwlagen 1
Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)
Locatie
Ligging Aan rustige weg
Aan vaarwater
In woonwijk
Vrij uitzicht
Tuin
Type Achtertuin
Energieverbruik
Energielabel E
CV ketel
CV ketel Intergas Kombi Kompakt HR
Warmtebron Gas
Bouwjaar 2007
Combiketel Ja
Eigendom Eigendom
Uitrusting
Warm water CV-ketel
Verwarmingssysteem Centrale verwarming
Badkamervoorzieningen Inloopdouche
Wastafelmeubel
Heeft een balkon Ja
Tuin aanwezig Ja
Heeft schuur/berging Ja
Vereniging van Eigenaren
Ingeschreven bij de KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja
Reservefonds Ja
Onderhoudsverwachting Ja
Opstal verzekering Ja
Kadastrale gegevens
Amsterdam V 10611 Amsterdam V 10611
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomsituatie Erfpacht zonder opstalvergoeding
Lasten (variabel) met afkoopoptie, afgekocht tot 15-11-2051
Neem contact met mij op
Sluiten

Recent bekeken