RKZ Makelaars

Te koop: Middenweg 418, 1097 VB Amsterdam

€ 875.000,- k.k. € 6.944,44/m2

Beschrijving

UNIEKE KANS, PRACHTIGE EN RUIME GEZINSWONING MET 5 SLAAPKAMERS, ZONNIGE VOOR-EN ACHTERTUIN, 2 BADKAMERS EN 2 SCHUREN IN HET GELIEFDE STADSDEEL DE WATERGRAAFSMEER.

*** SEE ENGLISH DESCRIPTION BELOW***

Dit heerlijke familiehuis met een woonoppervlakte van 126 m2 (exclusief zolder) bestond voorheen uit twee woningen en is met veel zorg en liefde samengevoegd (evt. gemakkelijk weer op te splitsen). De woning ligt in een groene en rustige buurt en beschikt over een voor Amsterdamse begrippen flinke buitenruimte.

INDELING
Begane grond:
Goed onderhouden voortuin met voldoende ruimte voor het veilig stallen van je fietsen. Nette entree met droogloopmat, alarminstallatie en veel ruimte voor de kapstok. De hal geeft toegang tot de woonkamer en het extra ruime toilet, voorzien van modern sanitair in ruimte onder de trap. De lichte woonkamer is voorzien van een nieuwe pui met openslaande deuren naar de zonnige tuin, gelegen op het zuidwesten.

Houd je van koken? Aan de achterzijde van de woning bevindt zich de ruime moderne keuken met rvs-werkbank, veel kastruimte (vrijwel allemaal lades) en de volgende inbouwapparatuur: combi-oven, vaatwasser, steamer, plate heater (Miele), kookplaat (Smeg).

Vanuit de keuken heb je toegang tot de beschutte achtertuin welke is voorzien van een water- elektriciteitsaansluiting, buitendouche, waterdicht schaduwdoek, bevestiging voor hangmat, uiteenlopende tuinverlichting en een schuur. Buiten de tuin bevindt zich nog een tweede schuur. De achtertuin grenst direct aan een prachtige, rustige gezamenlijke binnentuin die door een tuinman van de VvE wordt onderhouden. De tuin is voorzien van diverse speelelementen voor kinderen en is heerlijk toeven voor jong en oud. Steek de barbecue aan terwijl de kids verstoppertje spelen, of nodig vrienden uit voor een picknick in het gras. Binnenkort wordt in het aangrenzende hofje aan de Ploegstraat ook nog een ontmoetingsplek met speeltuintje gerealiseerd. De huidige bewoners hebben daar ook een stukje van de moestuin gereserveerd.

Eerste verdieping:
Via de trap kom je op de eerste verdieping, waar de ruime eerste badkamer zich bevindt, voorzien van vloerverwarming, douche, ligbad, dubbele wastafel en daarboven een verwarmde spiegel met verlichting. Aan de achterzijde bevindt zich de eerste slaapkamer, voorzien van een deur naar het balkon en een grote garderobekast met schuifdeuren. Aan de voorzijde is de tweede ruime slaapkamer gelegen (thans in gebruik als kantoor) met inbouwkast én kast met dezelfde schuifdeuren. Separaat toilet aanwezig.

Tweede verdieping:
Twee riante slaapkamers aan voor- en achterzijde voorzien van een dakkapel. Tweede badkamer (2021) met vloerverwarming, douche en wastafel. Tevens is hier een wasruimte met cv-ketel.

Derde verdieping:
Zolder voorzien van 3 Velux integra dakramen met blinderende zonnewering en auto close functie met regensensor. Ramen en gordijnen zijn bestuurbaar met afstandsbediening. De huidige bewoners hebben onlangs een vaste trap aangelegd. Daardoor is een vijfde slaapkamer ontstaan die bijvoorbeeld kan worden gebruikt als speelzolder of voor logees.

ALGEMEEN
Gehele woning voorzien van Marmoleum vloeren en dezelfde tegelvloer in toilet, badkamers en keuken. Alle muren zijn gestuukt en voorzien van hoge kwaliteit schrob-vaste verf waardoor viezigheid makkelijk weg te poetsen is.
Alle inpandige paneeldeuren zijn zo goed als nieuw en voorzien van periode-correct klassiek bakeliet deurbeslag. Belangrijke delen van de elektra en het leidingwerk zijn tevens vernieuwd.

LIGGING
De woning is gelegen in het groene Betondorp, een zeer geliefde en kindvriendelijke wijk in de Watergraafsmeer. In de directe nabijheid van speeltuinen, de bakker, slager en een gezellig eetcafé. Wonen in een gezellig dorp in de stad. Er is een groot en divers aanbod van goed aangeschreven kinderopvang en uitstekende basisscholen zoals Daltonschool de Meer, 5de Montessorischool en de WSV. Daarnaast loop je zo het Meerpark in met z’n vele sportmogelijkheden. Gezellige winkelstraten vind je aan de Middenweg of de Linnaeusstraat met veel kleine ondernemers, trendy winkeltjes of koffietentjes. Het winkelcentrum Oostpoort bevindt zich eveneens in de nabijheid. Of kies voor het meer praktische ‘alles-in-1’ winkelcentrum in Diemen. Afstand is om het even.

De Watergraafsmeer kenmerkt zich door de aanwezigheid van veel groenvoorziening. Denk daarbij aan het fraaie Frankendael (met restaurant “de Kas” en met elke tweede zondag van de maand de Pure Markt); het Oosterpark en het Flevopark met buitenbad. Daarnaast zijn er sportvelden, de Jaap Eden IJsbaan en Artis is ook lekker dichtbij.

BEREIKBAARHEID
Snel op de ring en zo in de stad. De binnenstad bereik je gemakkelijk per fiets. Tramhalte lijn 19 bevindt zich letterlijk voor de deur en de bus brengt je in een paar minuten naar Station Amstel. Met de auto zit je zo op de A10/A1/A2 (S113).

PARKEREN
Parkeren kan voor de deur en er is geen wachttijd voor het verkrijgen van een parkeervergunning (voor meer actuele info zie website van de gemeente Amsterdam).

VERENIGING VAN EIGENAREN
Het betreft een grote en actieve vereniging van eigenaren, die professioneel wordt beheerd door VVE Beheer Amsterdam. De vereniging genaamd "VvE Betondorp Blok 3” bestaat uit 75 appartementsrechten en heeft een gezonde kaspositie. Er is een meerjarig onderhoudsplan aanwezig en de maandelijkse servicekosten bedragen € 307,11,-. De bijdrage is tijdelijk verhoogd (1,5 jaar) en zal naar verloop van tijd weer naar beneden worden bijgesteld (+/- € 200,-).

EIGENDOMSINFORMATIE
De woning is gelegen op gemeentelijke erfpachtgrond. De jaarlijkse canon is vooruitbetaald tot november 2054. Op dit recht zijn de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht van het jaar 2000 van toepassing. De overstapaanvraag naar eeuwigdurende erfpacht is op tijd gedaan om onder gunstige financiële voorwaarden de erfpacht af te kopen of vast te zetten. Deze aanvraag loopt nog.

BIJZONDERHEDEN
- Rustige en groene buurt, met dorps karakter;
- Bouwjaar tussen 1923 en 1925;
- Erfpacht afgekocht tot 2054 en aanvraag eeuwigdurende erfpacht gedaan onder gunstige financiële voorwaarden;
- Gebruiksoppervlakte wonen 126 M2 + 5 m2 zolder, conform de NEN 2580;
- Mogelijkheid om woning weer terug te brengen naar twee appartementen;
- Zonnige voor- en achtertuin met achterom en grote gezamenlijke binnentuin;
- Geen onder- of bovenburen;
- Geheel voorzien van dubbele beglazing;
- HR ketel met booster voor warm water (2012);
- Energielabel D;
- Veel bergruimte, zoals twee schuren met elektriciteit;
- Sanitair van Villeroy & Boch;
- Verkoper heeft voorkeur voor Diemer Notariaat Kroes + Mokkum;
- Oplevering in overleg.

INTERESSE?
Wil je wonen in de stad maar ruimte voor je kinderen? Dan is deze ruime gezinswoning iets voor jou. Ook dubbele bewoning (splitsing) behoort tot de mogelijkheden. We laten je deze prachtige woning graag zien.

***ENGLISH DESCRIPTION***

UNIQUE OPPORTUNITY, BEAUTIFUL AND SPACIOUS FAMILY HOUSE WITH 5 BEDROOMS, SUNNY FRONT AND BACK YARD, 2 BATHROOMS AND 2 BARNS IN THE BELOVED PART OF WATERGRAAFSmeer.

This lovely family house with a living area of 126m2 (excluding attic) used to consist of two houses and has been merged with great care and love (possibly easy to split up again). The house is located in a green and quiet neighborhood and has a large outdoor space by Amsterdam standards.

LAYOUT
Ground floor:
Well-maintained front garden with sufficient space for the safe storage of your bicycles. Neat entrance with dry running mat, alarm system and plenty of space for the coat rack. The hall gives access to the living room and the extra spacious toilet, with modern sanitary facilities in the space under the stairs. The bright living room has a new front with French doors to the sunny garden, located on the southwest.

Do you like cooking? At the rear of the house is the spacious modern kitchen with stainless steel workbench, plenty of cupboard space (almost all drawers) and the following built-in appliances: oven, dishwasher, steamer, plate heater (Miele), hob (Smeg).

From the kitchen you have access to the sheltered backyard which is equipped with a water and electricity connection, outdoor shower, waterproof shade cloth, attachment for hammock, various garden lighting and a shed. Outside the garden is a second barn. The backyard borders directly on a beautiful, quiet communal courtyard garden that is maintained by a gardener from the VvE. The garden is equipped with various play elements for children and is a wonderful place for young and old. Fire up the barbecue while the kids play hide-and-seek, or invite friends over for a picnic in the grass. A meeting place with a playground will soon be realized in the adjacent courtyard on Ploegstraat. The current residents have also reserved a part of the vegetable garden there.

First floor:
The stairs take you to the first floor, where the spacious first bathroom is located, with underfloor heating, shower, bath, double sink and above that a heated mirror with lighting. At the rear is the first bedroom, with a door to the balcony and a large wardrobe with sliding doors. At the front is the second spacious bedroom (currently used as an office) with fitted wardrobe and cupboard with the same sliding doors. Separate toilet available.

Second floor:
Two spacious bedrooms at the front and rear with a dormer window. Second bathroom (2021) with underfloor heating, shower and sink. There is also a laundry room with central heating boiler.

Third floor:
Attic with 3 Velux skylights with blinding sun blinds and auto close function with rain sensor. Windows and curtains can be controlled by remote control. The current residents have recently built a fixed staircase. This has created a fifth bedroom that can be used, for example, as a play loft or for guests.

GENERAL
Entire house with Marmoleum floors and the same tile floor in toilet, bathrooms and kitchen. All walls are plastered and provided with high-quality scrub-resistant paint, which makes it easy to polish away dirt.
All interior panel doors are as good as new and fitted with period-correct classic bakelite door fittings. Important parts of the electricity and piping have also been renewed.

LOCATION
The house is located in the green Betondorp, a very popular and child-friendly neighborhood in the Watergraafsmeer. In the immediate vicinity of playgrounds, the bakery, butcher and a cozy eatery. Living in a cozy village in the city. There is a large and diverse range of well-regarded childcare and excellent primary schools such as Daltonschool de Meer, 5de Montessorischool and the WSV. In addition, you can easily walk into the Meerpark with its many sports options. Cozy shopping streets can be found on the Middenweg or the Linnaeusstraat with many small entrepreneurs, trendy shops or coffee shops. The Oostpoort shopping center is also nearby. Or opt for the more practical 'all-in-1' shopping center in Diemen. Distance doesn't matter.

The Watergraafsmeer is characterized by the presence of many green areas. Think of the beautiful Frankendael (with restaurant “de Kas” and the Pure Markt every second Sunday of the month); Oosterpark and Flevopark with outdoor pool. In addition, there are sports fields, the Jaap Eden Ice Rink and Artis is also nice and close.

ACCESSIBILITY
Fast on the ring and so in the city. You can easily reach the city center by bike. Tram stop line 19 is literally in front of the door and the bus takes you to Amstel Station in a few minutes. You can easily reach the A10/A1/A2 (S113) by car.

PARKING
You can park in front of the door and there is no waiting time for obtaining a parking permit (for more current information, see the website of the municipality of Amsterdam).

OWNERS ASSOCIATION
It is a large and active association of owners, which is professionally managed by VVE Beheer Amsterdam. The association called "VvE Betondorp Blok 3" consists of 75 apartment rights and has a healthy cash position. There is a multi-year maintenance plan and the monthly service costs are € 307.11. The contribution has been temporarily increased (1.5 years) and will be adjusted downwards over time (+/- € 200,-).

PROPERTY INFORMATION
The house is located on municipal leasehold land. The annual ground rent is paid in advance until November 2054. The General Provisions for continuous leasehold of the year 2000 apply to this right. The application to switch to perpetual ground lease was made in time to buy off or secure the ground lease under favorable financial conditions. This application is still pending.

PARTICULARITIES
- Quiet and green neighbourhood, with a village character;
- Year of construction between 1923 and 1925;
- Leasehold surrendered until 2054 and application for perpetual leasehold made under favorable financial conditions;
- Usable living area 126 M2 + 5 m2 attic, in accordance with NEN 2580;
- Possibility to bring the house back to two apartments;
- Sunny front and back garden with back entrance and large communal courtyard;
- No downstairs or upstairs neighbors;
- Fully equipped with double glazing;
- HR boiler with booster for hot water (2012);
- Energy label D;
- Lots of storage space, such as two sheds with electricity;
- Villeroy & Boch sanitary;
- The seller prefers Diemer Notariaat Kroes + Mokkum;
- Delivery in consultation.

INTERESTED?
Do you want to live in the city but have room for your children? Then this spacious family home is for you. Double occupancy (splitting) is also possible. We are happy to show you this beautiful home.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs € 875.000,- k.k.
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Donderdag 9 september 2021
Bouw
Type object Eengezinswoning, woonhuis, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Isolatievormen Dubbel glas
Oppervlaktes en inhoud
Gebruiksoppervlakte wonen 126 m²
Inhoud 435 m³
Oppervlakte overige inpandige ruimten 9 m²
Oppervlakte externe bergruimte 8 m²
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 6 m²
Tuinoppervlakte 54 m²
Indeling
Aantal bouwlagen 4
Aantal kamers 6 (waarvan 5 slaapkamers)
Locatie
Ligging In woonwijk
Tuin
Type Achtertuin
Hoofdtuin Ja
Oriëntering Zuid-west
Heeft een achterom Ja
Staat Prachtig aangelegd
Tuin 2 - Type Achtertuin
Tuin 2 - Staat Prachtig aangelegd
Tuin 3 - Type Voortuin
Tuin 3 - Staat Prachtig aangelegd
Energieverbruik
Energielabel D
CV ketel
Warmtebron Gas
Bouwjaar 2012
Combiketel Ja
Eigendom Eigendom
Uitrusting
Warm water CV-ketel
Verwarmingssysteem Centrale verwarming
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 Dubbele wastafel
Ligbad
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 Douche
Heeft een balkon Ja
Tuin aanwezig Ja
Heeft schuur/berging Ja
Heeft een dakraam Ja
Heeft zonwering Ja
Heeft ventilatie Ja
Kadastrale gegevens
Watergraafsmeer C 384 Watergraafsmeer C 384
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomsituatie Eigendom belast met erfpacht
Lasten Voortdurend, met afkoopoptie, afgekocht tot 15-11-2054
Watergraafsmeer C 384 Watergraafsmeer C 384
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomsituatie Eigendom belast met erfpacht
Lasten Voortdurend, met afkoopoptie, afgekocht tot 15-11-2054
Neem contact met mij op
Sluiten

Recent bekeken